JM Online kezdőlap Aktuális Archívum A lapról Keresés Üzenetek Linkek JM 11. szám címlap Hírek Bemutatjuk... Érdekvédelem Socrates Compu-Dict Helyünk Európában Nekrológ Nyári hóbortok Árverési riport AIDS Gólyatábor helyett Nézőtér Helyek és fejek Sport English Supplement Észrevételek JM 11. szám címlap Hírek Bemutatjuk... Érdekvédelem Socrates Compu-Dict Helyünk Európában Nekrológ Nyári hóbortok Árverési riport AIDS Gólyatábor helyett Nézőtér Helyek és fejek Sport English Supplement Észrevételek  
Menüsor
 
 
Tartalomtérkép

NEKROLÓG 

Müller Antal professzor (1930–1997)

Müller Antal a filozófiai tudományok doktora, egyetemi tanár a BME Filozófiai Tanszékének vezetője volt 1982-től 1990-ig, megromlott egészségi állapota miatti korai nyugállományba vonulásáig. A tanszékre az MTA Filozófiai Intézetéből jött át. Személyében (Elek Tibor és Fodor Judit után) ismét természettudományos (matematika-fizika szakos) alapképzettségű, a modern fizika filozófiai kérdéseivel foglalkozó tudós került a tanszék élére. Érdeklődése a kvantumelméleti determinizmus problémáira irányult, ezeknek a marxista természetfilozófia alapelveivel összhangban lévő megoldásait kereste. Ebben a témakörben számos magyar és idegen nyelvű publikációja látott napvilágot. Utolsó könyve Interaction and Determination (Attempt at Elaborating an Up-to-date theory of Determinacy in Natural philosophy) címmel 1991-ben jelent meg az Akadémiai Kiadónál.

Vezetése alatt a filozófia tanszék tovább szélesítette kurzusválasztékát természet-, technika- és tudományfilozófiai témákban. Ez a folyamat már a 70-es évek végén megindult, az ez évben sajnálatosan elhunyt dr. P. Kovács Gizella tanszékvezető kezdeményezésére. Ez azt jelentette, hogy az akkori tanszékvezetők teremtette nyitott és politikailag is toleráns légkörben a filozófia tanszék oktatói az obligát marxizmus-kurzusok mellett (és helyett) más filozófiai irányzatokkal is foglalkozhattak az oktatás és a kutatás területén.

Müller professzor az utóbbi években az egyetemi és a filozófiai közélettől visszavonultan élt, kutatással és kertészkedéssel foglalkozott. Szellemi hagyatéka még feldolgozásra vár. A TTTK filozófia tanszékének és fizikai tanszékének azok a tagjai, akik ismerték, jó emlékezetükben őrzik meg – még ha nézeteivel nem is mindenben értettek egyet – egy tiszteletreméltó, egyenes és rokonszenves ember és megbecsülésre méltó tudós emlékét.

Temetése a család kívánságának megfelelően csendben történt 1997. augusztus 28-án, a Rákoskeresztúri köztemetőben.

Dr. Fehér Márta
tanszékvezető egyetemi tanár
BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

 

   

Kezdőlap | Aktuális | Archívum | A lapról | Keresés | Üzenetek | Linkek