„Fékom- adta”

Kis káromkodás- kultúra 1.

 

Elég egy műegyetemi liftbe beszállni ahhoz, hogy hallhassuk, milyen élvezettel dagonyáznak nálunk a nyelvi mélyrétegekben. Pedig a káromkodásnak is megvan a sajátos „művészete". Új sorozatunkat leginkább azok figyelmébe ajánljuk, akik káromkodás-kultúrájukat szeretnék fejleszteni, megismervén a régi korok szitkait. Mert a nyelv megbocsátó módon bánik olykor a legvaskosabb kifejezésekkel is, elhomályosítva eredeti jelentésüket, szalonképessé szelídítve az otrombaságokat. Irodalomtörténeti emlékeket idézve végignézzük a vulgáris beszéd, a régi magyar káromkodások történetét; tehát óhatatlanul felhígítjuk kissé a nyomdafestéket. Mentségünkre szóljon, hogy az általános és alpári bazmegelés helyébe ízes – és egykor nem kevésbé elszörnyesztő – káromkodások választékát kínáljuk. Abban reménykedünk, hogy aki megfogadja tanácsainkat, bizonnyal élvezetét leli majd a kulturált szitkozódásban, s megbotránkozás helyett inkább bámulatra készteti hallgatóságát, ha mond egy nagyon cifrát... (A ősprűdek pedig inkább ugorják át e sorokat!) Ha valaki kitartóan tanulmányozza rovatunkat, az a tanév végén eséllyel pályázhat egy értékes nyereményre is.
E sorozat „szakmai gondnoka" dr. Horváth Iván egyetemi tanár, az ELTE régi magyar irodalomtörténeti tanszékének professzora.

Eleink trágársága

Milyen szókincsre volt szüksége egy külföldi értelmiséginek Buda várában a középkorban, Zsigmond király uralkodása idején (1387– 1437), hogy elboldoguljon a számára idegen nyelvi környezetben? Hát... szaftosra. Eleink még nevükön nevezték a dolgokat, s az a német íródeák, aki a királyi udvarban másolta a kódexeket, ezt bizonyítandó, egy sikamlós szószedettel örvendeztette meg magát és az utókort. Rotenburgi János deák ártatlan: mindössze a hétköznapi érintkezésben legfontosabb szókincset gyűjtötte össze Kis magyar nyelvmesterében, amely egy kódex lapra másolva maradt fenn. Voltaképpen az első magyar nyelvű „társalgási zsebkönyvnek" nevezhetjük ezt az 1 lapnyi, mindössze 26 magyar kifejezést tartalmazó listát, amelyben az íródeák a szavak latin, illetve német megfelelőit feltüntetve kétséget sem hagy afelől, hogyan értsük a szöveget. A magyar szavakat természetesen hallás után, fonetikusan rögzítette, így érdekes torzításoknak vetette alá. Mit kellett tehát tanulnia? Helyismeretet, mindenekelőtt.
„Melic asszigas wt budara?” (Melyik az igaz út Budára?)
Az alapvető élelmiszerek nevét: a levest, a kenyeret, a húst és a bort.
„Ette kynyer, ette bart!” (Adj te kenyeret, adj te bort!)
A rokonsági fokozatokat: anya, apa, leány, húg, asszony, ura (mármint férje) valakinek.
„Asszen musset Inggemot!” (Asszony, mossad ingemet!)
A korabeli szolgáltatások azonban ennél sokrétűbbek voltak:
„Hul uret?” (Hol /az/ urad?) – /válasz:/ „Basznement" (B...ni ment.)
„Schaffarinna ette hebe pyczat” (Sáfárné, adj te hév p...t)
„Ackarode faszot” (Akarod-e /a/ f...t?)
(A határozott névelő a magyar nyelvben csak később, a 16. században fejlődött ki.)Mindez a bumfordi szabadszájúság azonban a korban nem tartozott okvetlenül a trágárság fogalomkörébe. Szókimondó széptevés volt csupán, s a deák által készített szójegyzék, ha a királyi udvarban nem is, másutt igen jól működhetett. Egyetlen igazi káromkodás mégis akad Rotenburgi János nyelvmesterében: egy olyan kifejezés, amely a mesekönyvek gyakori fordulata ma már. Huszárok, katonák, daliás leventék veszik sűrűn a szájukra: fékomadta(-teremtette). Ártatlan kis darabnak tűnik az előzőekhez képest... A 15. századi változata így hangzik: „Phecum hugodat”. A megfelelők között a német ficken és az angol fuck igét említik a nyelvészek, a magyar ige pedig „fék, fik” volt. Ezt a trágárságot ma már jó szívvel ajánlhatjuk a művelődésre éhes, de ingerlékeny ifjúságnak is.

–ts

 


Copyright © 2000 A Jövő Mérnöke Alapítvány. Minden jog fenntartva.
"A Jövő Mérnöke" a Budapesti Műszaki Egyetem egyetlen hivatalos lapja.
Főoldal / webmaster